Phwhed by "www.dagitaletram.nl"


De belangrke mlpale in chraunaulaugie

- De vohberdinge voh ut jubiluim feis
- De Pagtie trem wogt opgehaald it de reimise Schildegswk
- De gaste wache b de kehlus in Nautdorrep
- De trem vetrek richting De Haag, de mauie stad achth de dine
- Met zn alle an de bar hange in de buht van de biegtap
- Vanaf de maule in Lausdine naah Scheiveninge stgand
- Groepsfautau make an ut ndpunt van ln 11 in Scheiveninge
- Via Statenkwagtieh en ut centrum naah ut Kurhhs
- De bhbekjoe pagtie b Dap & Cau
- Na ut dessht krge Rop en Keis een toespraak en een cadeh
- Trug naah Nautdorrep via ut Centraal Station
- Bedankies an alle die hebbe meigewerk


Deize pagina is tot stand gekaume op 12 mei 2006


De vohberdinge voh ut jubiluim feis

Om een feis van deize omvang goed te late velaupe is r heil wat vohberdend werk naudzakeilijk. Zau motte r allegl zake gereigeld worde. Tis bvohbeild belangrk om te weite of de Pagtie trem op een bepaalde datum beschikbaah is en of r een resthrant in de buht van een tramspoh berdt wogt gevonde om een graute groep mense te ontvange. Dit alles is echth pas ech te reigele as je zeikh weit dajje gaste, die je wil itnaudage, auk ech kunne op een bepaalde datum. Gelukkig ging dit laaste zondh probleme en kwam de organisasie al gh terech op 21 april 2006. Behalve ut fautografies vastlegge van een dergelk eiveneiment is ut auk uik elke gas een blvend aandenke te geive. B deize dus: PRAUST!!De Pagtie trem wogt opgehaald it de reimise Schildegswk
Tis de draum van iedere vrh om een kehtje de Pagtie trem te mauge besture. Ut vers echth wel einige kennis en die is nie altd vohhande. Om toch op deize speisiale dag an deize wens einigszins tegemoet te kaume mochte een aantal dames vauraf van onze Harry effe ut sfehtje proeve hoe ut voelt om op een bestuhdegsplaats te mauge zitte.

As ehste mag Olga effe zitte

Auk Rosa wil welles weite hoe ut zit

Tot slaut praubeht Joyce de stoel it

De laaste zake dohneme

Bestuhdh ken zitte

De rhte leg vas

De catering is an bohd

Rop en Keis viere feis

De gaste wache b de kehlus in Nautdorrep
Ongeduldag en znuwachtag staat een dl van de groep te wache op de Pagtietrem

Ondegtusse beginne de gaste zich te vezamele b de ndhalte van ln 15 in Nautdorrep. De meiste kaume it de omgeving van Rottedam en kenne De Haag slech. Dat is auk de reide waarom r voh gekauze is de festivitte in De Haag te organisere. En late we ehlijk zn: Je ken ut toch nie make as je nog nauit in je leive ut ADAU stadion b ut Ziderrepagk hep gezien. En wie wil r nh nie effe doh de Schildegwk rde in een huise Pagtie trem? En dan ut Binnehof en ut Scheiveningse stgand? Vol vewachting staan ze dan auk te wache b de tramhalte van ln 15 in Nautdorrep.

Tewl r gewach wogt op de feisttram wogt de td gevuld met interessante gesprekke.

Waah blf die trem nh?

Aha, daah komp de trem ndelijk

Trem rdt ut itwkspoh op

Nh jonges, instappe!!!
Toen de trem einmaal gearrivehd was in de kehlus van Nautdorrep ginge de begroetinge en de feilisitasies as een film vohb.

De trem vetrek richting De Haag, de mauie stad achth de dine

Ut hem van Keis hep deizellefde kluire as de Pagtietrem

De drankies zn geschonke en de nautjes zn lekkh

As iederein ingestap is wogt ut td om naah De Haag te vetrekke. R zn allemaal ble mense an bohd die De Haag gaan ontdekke. Vanaf de kehlus in Nautdorrep gaat trambestuhdh Harry (links in beild) auvh de rhte van tramln 15 naah De Haag rde. We gaan auvh de fly-auvh en auvh de Hohnbrug via de Jan van dh Hjdenstraat en langs de Anthuinisstraat ondh de tramtunnel b station Hollands Spoh doh. Daah linksaf en via ln 9 auvh de Meilis Staukelaan langs ons mauie ADAU stadion. Na ut winkelcentrum Leyweg gaat de rhte auvh de Deidemsvaagtweg en de Meppelweg. B tramremise Zichteburg make we een dohsteik naah Kraayenstn en kaume it vlakb de maule van Lausdine. Daah in de buht waunt de webmasth.


De Pagtie trem rdt doh de kehlus Nautdorrep it

H is lekkh vol, die trem. De biegtap is auk nog vol (nog wel)
Fautograaf Keis V maak fautaus

De fautaus in dit haufdstuk en die errevoh zn gemaak doh fautograaf Keis Vehuls. H stond de niets vemoedende genaudagde op te wache b de kehlus in Nautdorrep om ongemerk enkele fautaus te make. Heilemaal onopgemerk bleif ut echth nie want Peith van Une had ut in de gate en fautografehde Keis in een actieve hhding. Heilaas kon Keis allein maah in Nautdorrep aanweizig zn omdattie na deize klus een andere belangrke klus had, weiliswaah auk achth de dine, maah dan nohdelijkh.


Met zn alle an de bar hange in de buht van de biegtap

Er wogt vaulop bieh getap

Alhoewel... Caula is auk gelief!

An ut begin van de fly-auvh

De gaste kke nie naah bhte maah naah de biegtap

Ut ehste vaatje zit an de tap en an de tap staat Rop
Omdat Rmon zh nhdag s in zn whisky wilde hebbe was Rosa genhdzaak een graute brok s met een wissellepauk tot moes te slaan

Net effe vohb de Hohnbrug...

Wat nh Keis? Wat nh Joyce?

Net effe vohb Zichteburg...
Vohdat de Pagtie trem Lausdine binne reid maakte we ehs auk nog een rondje doh de hal van reimise Zichteburg.

Vanaf de maule in Lausdine naah Scheiveninge stgand
Inmiddels hep de Pagtie trem de kehlus van tramln 2 in Kraayenstn bereide. De trem mot daah auvh ut bhtenste spoh rde omdat r trams van ln 2 staan te wache. Bestuhdh Harry gauit de wissel om met de wissellepauk.

Hieh zet Harry de wissel om met een wissellepauk

Een blik auvh de wissel vaurit richting Lausdine

Lausdine is een maui punt in de rhte om effe b stil te staan. Lausdine hep een mauie maule welke rond de Kegs prachtag velich is. Op de fautau links is te zien hoe de omgeving van de maule eirit ziet. Op de fautau rechs is deizellefde maule te zien as ut hep gesneiuw. Heilaas hebbe w nie te lang de td op b deize mauie beilde stil te staan want we motte verder omdat ut stgand resthrant Dap & Cau de bhbekjoe al hep aangezet. We motte nu dus ech verder en gaan auvh de Lausdinseiweg via de Schildegswk auvh de rhte van tramln 11 naah Scheiveninge.

Langs de rhte van tramln 11 zn veil bezienswaahdighede. De pa van een van de jubilarisse kwam op vezoek effe in de duiraupeining om ons toe te zwaaie. Gelukkig was fautograaf Don de Wit zau alht om een fautau te make.
Effe lath passeht de Pagtie trem de Westdinweg en beginne de passagiers de zeiluch te rike

Groepsfautau make an ut ndpunt van ln 11 in Scheiveninge
Fautograaf Rene maak fautaus

De Pagtie trem berkte vr snel de kehlus van ln 11 an ut Scheiveningse stgand b de vuhtaure. Op deize plek stond ut make van een groepsfautau op de planning. Fautograaf Rene stond ons b de Dinstraat al op te wache en vereiuwigde de groep op de fautau. Toch was ut lastag voh de fautograaf om een goeie fautau te make omdat ut lich al mindh wegt en de groep nie ech stil stond. Ut ndresultaat was gezien deize omstandaghede zeikh nie slech!


De groep staat hieh voh de Pagtie trem P1

De groep moes af en toe wat andars gaan staan

De feistcommissie voh de trem


Een deil van de gaste voh de trem
Wie effe de moeite had genaume om na ut make van de groepsfautau naah zei te laupe had dan bauvenstaand panaurama gezien

Via Statenkwagtieh en ut centrum naah ut Kurhhs
Na de ut make van de groepsfautau staat r een rit doh de binnenstad van De Haag opput programma. Via ut Haagse Statenkwagtieh rde we naah de Laan van Mehderrevoht. Doh de Zhtmanstraat en de Vondelstraat kaume we it b de Graute kerk. De td was te kogt om auk daah effe een fautau te make. We vevolge dus maah de rhte auvh ut Bhtehof en langs de Hofvvh Vanaf hieh volge we de rhte van ln 1 langs ut Pln 1813 en ut Vreidespals.

We zn al b de Graute kerk!

Een bna vadh en een ble vadh

Eivetjes pausere voh de fautograaf

We zn ut Binnehof vohb


Dajje zaumaah langs ken rde!!

Zau, dat luch effe lekkh op
Pln 1813

Rond half neige berkte de Pagtie trem ut Kurhhs in Scheiveninge. B ut istappe whde de genaudagde veras doh een frisse zeiluch. Toch was r nog een andere geuh te rike De bhbekjoe stond an en iederein kreig een steivige trek toen dat doh de nuisgate naah binne drong. Op dus maah naah stgand resthrant Dap & Cau op de bhlevagt.

De bhbekjoe pagtie b Dap & Cau
Ut stgand resthrant Dap & Cau wach inmiddels sfehvol op de gaste die r an kaume

Nu volg een impressie van wat r zau allemaal gebeuhde. De bhbekjoe kon beginne en al gh stond iederein in de r om eite te hale. Ut eite wegt bhte klaah gemaak. Vooral de garnale ware zeh gelief.

Na ut dessht krge Rop en Keis een toespraak en een cadeh
Na de lekkere bhbekjoe kwam ut dessht op de tafels. Met auriginele stegretjes wegt r een feistelijk tintje an gegeive!!!!

Na ut afslite van de feistelijkhede wegt er afschd genaume van de bemanning van Dap & Cau

Trug naah Nautdorrep via ut Centraal Station

B ut Kurhhs....

In de buht van Maduraudam....

B ut passere ut Prauvinsiehis....

Doh ut vohmalige Koekamp....

B de halte vannet station....

Trug b ut vetrekpunt in Nautdorrep....

Ure lath is er nog onrust b de deilnemers. We pakke zau maah een plaats ten zide van Rottedam en zien dat naah de WC gaan as je zau naudag mot, nie altd effe makkelijk is. Gelukkig staan er altd wel poepdauze in de buht.....

Bedankies an alle die hebbe meigewerk
Tot slot is r in doh middel van dit haufdstuk rimte gemaak iederein te bedanke die deize avond maugelk hebbe gemaak. De ondegstaande pegsaune en bedrve hebbe allemaal iets te make gehad met deize geslaagde avond.
 • Alle meidewerkers vannet stgand resthrant Dap & Cau voh de goeie ontvangs en de vohtreffelijke bhbekjoe.
 • De Makrau vestaging in Wateringse veld voh ut kunne aanschaffe van een graut deil van de catering voh in de Pagtie trem.
 • De vestaginge van Gall & Gall in Nautdorrep en Rswk voh ut hure van de biegtap en ut samenstelle van pakkette speisiale wn.
 • De snoepwinkel van Jamin voh ut netjes in vohraad hebbe en in zakkies vedeile van de orgineile Haagse Hoppies.
 • De Haagse Tramweg Maatschapp maakte ut maugelk dat de Pagtie trem auvh de tramspaure doh de stad kon rde.
 • Bestuhdh Harry Kwappeberg vannet Haags Openbaah Vervoeh Musuim. H reid de trem soepel auvh ut Haagse tremnet.
 • De vestaging van Natiaunale Neidelande in De Haag voh ut beschikbaah stelle van 30 plastic tasjes
 • Dankz ut budget van de werkgevh was ut maugelk om een feis van dergelke omvang te bekostage.
 • Reine Weiterings voh ut make van de fautaus. Maandelijks is op internet een veslag te zn van de Haagse trams.
 • Keis Vehuls voh ut make van de fautaus in Nautdorrep. Keis Vehuls hep auk een site en ut zh u nie vebaze dat deize auk auvh trams gaat.
 • Don de Wit maakte spontaan erg veil fautaus met zn dagitale camera. Veil van zn fautaus zn gebrik in dit veslag om ut geheil een spontaan tintje te geive.
 • Peith van Une maakte auk veil fautaus. As echte Feyenohd suppogth wilde h toch een kehtje ut ADAU stadion zien. Heilaas was de afstand vanit de trem te graut.