Powered by www.digitaletram.nl
Home      Website tramlijn 16      Wijkkrant      Actueel      Gastenboek      Uit de krant    Home


Het laatste nieuws

- NIEUW!!!! Alle werkzaamheden chronologisch

Bekijk het (toekomstig) traject

- Inleiding
- Van de Erasmusweg tot de Melis Stokelaan
- Van de Loevesteinlaan tot de Dedemsvaartweg
- Van de Melis Stokelaan tot de Erasmusweg
- Van de Erasmusweg tot de Noordweg
- Van de Noordweg tot Oosteinde
- Van Oosteinde tot "de brug over het Hemelwater"
- Van "de brug over het Hemelwater" tot het Parijsplein
- Van het Parijsplein tot de Dorpskade
- De keerlus aan de Dorpskade

Deze site wordt regelmatig bijgewerkt


Inleiding
Op 13 mei 2005 was het eindelijk zover: Er komt een tweede railverbinding naar de Vinex lokatie Wateringse Veld. Deze verbinding had reeds in 2004 gerealiseerd moeten zijn, maar mede door allerlei bezuinigingsmaatregelen was het besluit over de realisatie steeds maar weer uitgesteld. Het was ooit de bedoeling dat lijn 9 vanaf de Melis Stokelaan zou afbuigen naar Wateringse Veld. Deze optie kon niet meer omdat tramlijn 8 in december 2003 werd opgeheven. Er werd een alternatief plan bedacht om tramlijn 16 vanaf Moerwijk door te trekken over de Loevesteinlaan naar de Melis Stokelaan en vervolgens via de Dedemsvaartweg naar Wateringse Veld. Op deze site kunt u de ontwikkelingen over de voortgang op de voet volgen.

Feestelijke start aanleg tramlijn 16     (25 januari 2006)
Op 16 januari 2006 is begonnen met de eerste werkzaamheden voor het doortrekken van tramlijn 16 naar Wateringse Veld. Deze tramlijn wordt vanaf het huidige eindpunt in Moerwijk verlengd via de Loevesteinlaan, de Melis Stokelaan, de Dedemsvaartweg en vervolgens via het Parijsplein in Wateringse Veld naar het bedrijventerrein aan de Dorpskade in Wateringen (gemeente Westland). Voor de aanleg van de tram werd op woensdag 25 januari 2006 omstreeks 12.30 uur het startschot gegeven door de Haagse wethouder Bruno Bruins. In een korte toespraak gaf de wethouder aan dat het heel bijzonder is dat Den Haag in korte tijd meerdere tramverbindingen weet te realiseren naar de drie vinex-locaties Leidschenveen, Ypenburg en Wateringse Veld. In Wateringse Veld reed tramlijn 17 al toen er nog gebouwd werd. Vanaf augustus 2007 komt er dus ook nog tramlijn 16 bij. De verlenging van tramlijn 16 gaat ongeveer 36 miljoen Euro kosten. Na de toespraak, bijgewoond door ongeveer 50 genodigden, werd er een ritje langs het traject gemaakt met paardentrams. In maar liefst drie paardentrams werden de wethouder en de genodigden vanuit het wijkcentrum aan het Hogeveld naar het Parijsplein vervoerd. Terwijl het gezelschap daar een lunch gebruikte in het Chinese restaurant reden de paardentrams voor de enthousiaste wijkbewoners en hun kinderen rond door Wateringse Veld.

Wethouder Bruno Bruins hield een korte toespraak in het wijkcentrum
(Foto: © www.digitaletram.nl)

Oud en nieuw passeren elkaar bij de huidige eindhalte van lijn 17
(Foto: © www.digitaletram.nl)

Van de Erasmusweg tot de Melis Stokelaan

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

Tramlijn 16 heeft op dit moment nog een keerlus met een eindhalte op de Loevesteinlaan.
De keerlus blijft ook in de nieuwe situatie liggen voor eventuele calamiteiten.

Op de Loevesteinlaan krijgt tramlijn 16 een vrijliggende groene trambaan. Tijdens recente werkzaamheden in de zomer van 2004 is er al rekening gehouden met het trace.


(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

In mei 2004 verscheen er een rapportage concept "Voorlopig ontwerp lijn 16, sporen in de Loevesteinlaan". In deze rapportage werd voorgesteld om door middel van een nieuw aan te leggen vrije trambaan het eindpunt van lijn 16 te verbinden met de sporen van tramlijn 9 op de Melis Stokelaan. Daarbij wordt de Loevesteinlaan op het gedeelte tussen de Erasmusweg en de Melis Stokelaan volledig opnieuw ingericht. Op onderstaande tekening is te zien hoe dat eruit komt te zien.

Op de tekening is de dwarsdoorsnede te zien van de nieuwe situatie op de Loevesteinlaan. Het voorstel is om de trambaan in het gras aan te leggen. De huidige middenberm van 10 meter wordt dan verbreed tot 11 meter. Voor het autoverkeer blijven dan de huidige 2 x 2 rijstroken gehandhaafd.

Op deze tekening is te zien op welke wijze de tramsporen verbonden worden met lijn 9 op de Melis Stokelaan.

Van de Loevesteinlaan tot de Dedemsvaartweg
Het traject vanaf de Loevesteinlaan tot de Dedemsvaartweg is jarenlang het domein geweest van de tramlijnen 8 en 9. Op 1 september 1974 is het traject in gebruik genomen. In de eerste instantie bereed alleen lijn 9 het traject maar op 30 mei 1976 kwam daar ook lijn 8 bij. In de jaren daarna heeft lijn 8 dit traject dagelijks bereden tot 14 december 2003. In het kader van de bezuiningen van het tweede kabinet Balkenende werd tramlijn 8 weggesaneerd. Tramlijn 9 was in de jaren daarvoor een lijn geworden met een zeer lage frequentie en kort traject diensten. Met het verdwijnen van lijn 8 werd lijn 9 weer een volwaardige tramlijn. Er kwam echter een ander probleem om de hoek kijken omdat de geplande aftakking bij de Dedemsvaartweg richting Wateringse Veld en Essellanden niet meer door lijn 9 bediend kon worden.
Het eindpunt Vrederust zou dan geen tram meer hebben. Gelukkig kwam men al snel met een alternatieve oplossing.

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

Door tramlijn 16 via de Loevesteinlaan en de Melis Stokelaan te leiden krijgt het Haagse winkelcentrum Leyweg een enorme impuls. De halte Leyweg is een aantal jaren geleden geschikt gemaakt voor het halteren van twee trams tegelijk. De halte is zeer ruim opgezet en kan hele grote aantallen passagiers tegelijk verwerken. Een verbinding naar Wateringse Veld zal ongetwijfeld een flinke toename van klandizie voor het winkelcentrum tot gevolg hebben.
Bij de Dedemsvaartweg, even verderop, zal tramlijn 16 naar links afbuigen. Op deze plek moeten de wissels naar links nog worden gelegd. De huidige sporen voorzien in een verbinding naar remise Zichtenburg vanaf de Leyweg en vanaf het eindpunt Vrederust. Rijdend vanaf de Meppelweg is bij de Melis Stokelaan tijdens de aanleg reeds een kruisstuk gelegd richting Wateringse Veld. Een verbinding vanaf Vrederust richting Essellanden is niet voorzien.

Van de Melis Stokelaan tot de Erasmusweg
In 1999 werd ter voorbereiding op de aanleg van de tweede tramlijn naar Wateringse Veld reeds een railverbinding aangelegd tussen de Meppelweg en de Melis Stokelaan. Deze sporen zorgden voor een betere verbinding met remise Zichtenburg. Op de kruising bij de Melis Stokelaan werden alvast sporen en wissels richting Wateringse Veld gelegd.

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

De Dedemsvaartweg tussen de Melis Stokelaan en de Erasmusweg heeft er jarenlang wat onverzorgd bij gelegen. In augustus 2005 kreeg dit deel van de Dedemsvaartweg een busverbinding en werd het Haagse ziekenhuis Leyenburg verbonden met Delft via Wateringse Veld. De bus reed hier echter maar kort. In december 2005 werd bus 37 in verband met de komende werkzaamheden omgeleid via de Leyweg en de Erasmusweg. De werkzaamheden voor tramlijn 16 zijn op dit gedeelte op 16 januari 2006 van start gegaan. In deze eerste fase wordt de Dedemsvaartweg tussen de Melis Stokelaan en de Erasmusweg opnieuw ingericht. Er komen vrijliggende fietspaden in rood asfalt en de rijbaan krijgt geluidsreducerend asfalt. In het midden komt de trambaan op een geheel vrije baan in een groene grasbedding. De haltes zijn voorzien ter hoogte van de Steenwijklaan. De werkzaamheden op dit deel zijn eind oktober 2006 gereed.

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

Van de Erasmusweg tot de Noordweg

Trajectkaart

Vanaf hier loopt de Laan van Wateringse Veld en de tram gaat deze laan volgen tot de Middenweg.
Als u op het kaartje klikt dan kunt u zien waar u nu bent. U bevindt zich nu bovenaan het kaartje bij "4".


(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)
Dit gedeelte van de Laan van Wateringse Veld werd in 2004 opengesteld voor het autoverkeer. Tramlijn 16 komt hier in de middenberm te rijden. Dit gedeelte heeft relatief weinig woningen in de nabijheid en bestaat voor het grootste gedeelte uit sportvelden en volkstuintjes. Van enige voorbereiding met betrekking tot de komst van de tram is nu nog geen sprake.

Het komt er nu echt van, die tweede tramlijn naar Wateringse Veld!

Van de Noordweg tot Oosteinde
Tussen de Noordweg en het Oosteinde wordt op dit moment aan de Rijswijkse kant flink gebouwd. Een deel van de woningen is al opgeleverd en de rest volgt in snel tempo. De middenberm tussen de Noordweg en het Oosteinde is op dit gedeelte van de Laan van Wateringse Veld op zijn breedst. Ook hier is nog letterlijk en figuurlijk nog geen spoor te vinden van iets wat op de aanleg van de trambaan wijst.

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

Van Oosteinde tot "de brug over het Hemelwater"

Voordat tramlijn 17 in de zomer van 1999 zijn intrede deed was er een busverbinding tussen Wateringse Veld en station Rijswijk. Deze buslijn had zijn beginpunt op de plek waar nu de trambaan gepland is. Met de komst van de tram verdween de buslijn weer. We zien hier buslijn 19 op een niet meer te herkennen Laan van Wateringse Veld in 1998.


(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)


(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

Deze laan zal met de komst van de tramlijn 16 een definitieve uitstraling krijgen.

Van "de brug over het Hemelwater" tot het Parijsplein
In de loop van 2002 kwam in Wateringse Veld de "Brug over het Hemelwater" gereed. Deze fraaie brug is al voorbereid op de tram en heeft bij de bouw de zichtbare kenmerken mee gekregen van het toekomstige traject. Op dit moment ligt de keerlus van tramlijn 17 aan ten oosten van deze brug. Op deze plek zal lijn 16 in 2007 het traject overnemen van lijn 17. Buslijn 37 rijdt sinds september 2005 ook over deze brug. We zien hier foto's van de bouw van de brug in 2002.

© www.digitaletram.nl (9 juni 2002)

© www.digitaletram.nl (9 juni 2002)

© www.digitaletram.nl (9 juni 2002)

© www.digitaletram.nl (9 juni 2002)

© www.digitaletram.nl (9 juni 2002)

© www.digitaletram.nl (9 juni 2002)

© www.digitaletram.nl (24 juli 2002)

© www.digitaletram.nl (24 juli 2002)


(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

Op de brug zijn de gleuven waarin de sporen komen voor de veiligheid tijdelijk dicht gemaakt met stenen. Uiteraard geldt dit als een tijdelijke voorziening totdat de sporen komen.


Het huidige begin- en eindpunt van tramlijn 17 aan de Laan van Wateringse Veld zal met de komst van tramlijn 16 verdwijnen.
De dubbelsporige keerlus is een tijdelijke voorziening en men ging er bij de aanleg vanuit dat deze situatie maar een paar jaar zou duren. Om dezelfde reden zijn de tramsporen nooit echt helemaal afgewerkt. Het is op dit moment niet geheel duidelijk of de tram aan beide kanten van weg blijft rijden in de toekomst. De meest voor de hand liggende variant is dat de tram komende vanaf "de brug over het Hemelwater" door middel van een bocht naar rechts aantakt op de huidige situatie. Wel is het zeker dat het gebied tussen de trambanen ingericht wordt als recreatie gebied.


(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

Tramlijn 17 was al in dienst toen er nog volop gebouwd werd. Inmiddels is er veel veranderd en zal tramlijn 17 hier op termijn verdwijnen om plaats te maken voor lijn 16 naar Essellanden.


Van het Parijsplein tot de Dorpskade
Het laatste deel van de route loopt vanaf het Parijsplein over de Middenweg naar de Dorpskade

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

(Foto: © www.digitaletram.nl)

Vanaf het Parijsplein krijgt lijn 16 een gezamelijk traject met lijn 17 naar Essellanden. Tijdens het bouwen van in Wateringse Veld is altijd rekening gehouden met de komst van de tram. Op dit moment is heel goed te zien waar de trambaan in de nabije toekomst gaat lopen. De tram van lijn 17 op de foto linksboven zal in de toekomst rechtdoor gaan rijden. Leuk detail: Het eindpunt ligt in de gemeente Westland.

De keerlus aan de Dorpskade
Op de foto's links is te zien waar de keerlus van de lijnen 16 en 17 gepland is. De keerlus zal vrij ruim worden opgezet en dubbelsporig uitgevoerd worden. Of de tram ooit verlengd zal worden door Wateringen verder het Westland in zal de toekomst uit moeten wijzen. Voorlopig zal het eindpunt van de tramlijnen de komende jaren aan de Dorpskade nabij Essellanden zijn.

Is dit het voorlopige eindpunt van de Haagse tram?

++++++ Deze site wordt veelvuldig geactualiseerd ++++++